Khotbah Jumat: Hikmah Puasa Ramadhan dan Alquran al-Karim

Jum’at, 02 Juni 2017, bertindak sebagai Khotib beliau KH. Ahmad Faruqi, tema Jumat kali ini adalah “Hikmah Puasa Ramadhan dan Alquran al-Karim”

Pada bulan ramadhan tahun ini kita wajib bersyukur karena cuaca pada ramdhan ini tidak panas, berkat rahmat Allah swt. kita mendapat hujan.

“Bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) al-Qur-an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang haq dan yang bathil)…” [al-Baqarah (2): 185]

Terdapat hadis qudsi yang perlu kita tahu tentang firman Allah swt. kepada Nabi Musa as.

Suatu ketika, Allah ta’ala berfirman  kepada Nabi Musa:
“Wahai Musa, ada dua buah cahaya yang akan aku berikan kepada ummat Muhammad, untuk menerangi mereka dari dua kegelapan”
Musa bertanya: “Apakah kedua cahaya itu wahai Allah?”
Allah berfirman: “Yakni Ramadhan dan Alquran, keduanya merupakan cahaya yang akan menerangi dua kegelapan mereka pula”
Musa bertanya lagi: “Dan apakah dua kegelapan mereka itu wahai Allah?”
Allah kembali menjawab: “Kegelapan kubur dan hari kiamat”.
Fungsi dari Alquran juga terdapat dalam QS. Yunus: 57
Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
Maksudnya adalah:
“Wahai umat manusia, telah datang kepada kalian kitab Allah yang disampaikan melalui rasul-Nya, Muhammad. Di dalamnya terdapat peringatan untuk taat dan beriman serta nasihat untuk melakukan kebajikan dan menjauhi kejahatan. Di dalamnya juga terdapat kisah-kisah orang sebelum kalian agar dapat dijadikan bahan renungan dan juga terdapat anjuran untuk melakukan pengamatan terhadap rahasia- rahasia alam raya, sehingga kalian dapat menyadari keagungan ciptaan-Nya. Selain itu, kitab ini pun mengandung terapi penyakit hati, semisal kemusyrikan dan kemunafikan, iri, dengki, dan lain-lain. Kitab yang diturunkan ini (al-Qur’ân) merupakan pedoman untuk mendapatkan jalan kebenaran. Semua itu adalah rahmat bagi orang-orang Mukmin yang menerimanya dengan baik.”

Subscribe

Terima kasih menjadi pelanggan berita kami

No Responses

Tinggalkan Balasan