Ely Rahmawati

Ely Rahmawati sewaktu sekolah dasar adalah lulusan dari MI Mirfa’ul Ulum, putri dari KH. Muslich Misbahuddin dan Ny. Hj. Siti Aminah, ayahnya KH. Muslich Misbahuddin adalah pendiri Yayasan Amal Sholeh Semarang dan perintis MI Mirfa’ul Ulum, dulu Mirfa’ul Ulum pertama kali adalah Madrasah Diniyyah Mirfa’ul Ulum.

Ayahnya sewaktu itu adalah Ketua Yayasan Amal Sholeh, merangkap menjabat Kepala Madrasah, dan juga menjadi Ketua Takmir Masjid Baitul Quddus. semua dijalani tanpa bayaran/gaji, dan berkat pertolongan Allah swt. ia dipertemukan dengan orang-orang seperti dia, seperti Drs. H. Sofwan Sahlan, KH. Imam Turmudzi, KH. Achmad Faruqi, KH. Mahfudz, Drs. H. Imam Munadjad.

Ely Rahmawati sewaktu sekolah menengah atas belajar di Madrasah Aliyah Nurul Islam Kriyan Jepara, tinggal bersama kakaknya (Imam Halimi – Jepara). dan sempat melanjutkan ke sarjana Pendidikan Agama Islam Unissula.

Beliau adalah penerus dari TPQ Al-Quddus yang sebelumnya dikelola oleh Nurul ‘Alim dengan teman-temannya seperti Qomariyah dan Maulana Ahmad Taufiq, jadi kesibukan sore hari setelah di MI hingga saat ini adalah mengajar di TPQ Al-Quddus menggunakan metode Qiro’ati di Masjid Baitul Quddus.

Tidak hanya itu, sebelum di MI Mirfa’ul Ulum, Ely Rahmawati mempunyai pengalaman mengajar menghadapi anak usia TK selama beberapa tahun sebelum akhirnya diminta masuk di MI Mirfa’ul Ulum.

Dalam perjalanan hidupnya Allah swt. mengatur jalan hidupnya untuk saat ini bertanggung jawab menjadi guru kelas 2 beberapa tahun di MI Mirfa’ul Ulum.

 

 

Subscribe

Terima kasih menjadi pelanggan berita kami

No Responses

Tinggalkan Balasan